Vårt golv – din hemmatrivsel

Nordingrå Produktion AB startade verksamheten 2015 och har sin produktion i Nordingrå i hjärtat av Höga Kusten, Kramfors kommun. Företaget övertog då produkter och en komplett produktionsanläggning av F:a Tommy Nordin AB, som har en mer än 30-årig erfarenhet av golvtillverkning. Nordingrå Produktion AB driver utveckling och småskalig tillverkning av träprodukter för den svenska och norska byggmarknaden.

Vår huvudprodukt är breda golv tillverkade av övergrovt timmer av i huvudsak gran och fura från de norrländska skogarna. I vår verksamhet kombinerar vi en gammal tradition kring breda golv med en småskalig modern produktionsteknik.

Kort och gott

KÄRLEK TILL TRÄ 100
SMÅSKALIGHET 80
NÄRHET 70
INNOVATION 95

Alla hem är unika…